Бесплатна испорака во цела Македонија !

Вашата порачка ќе биде доставена до адресата која ќе ја наведете како адреса за испорака. Времето на испорака е во период од 24 часа и најчесто не е подолго од 48 часа, освен во случај на викенд денови или државни неработни денови.
shop.promotel.com.mk
Промотел Доо Адреса: Борис Трајковски 72 Скопје, Македонија Телефон: +389 (0)2 3111110 Факс: +389 (0)2 3111110 email: promo@promotel.com.mk

Е-ПРОДАВНИЦА
Промотел Доо Адреса: Борис Трајковски 72 Скопје, Македонија Телефон: +389 (0)2 3111110 Факс: +389 (0)2 3111110 email: promo@promotel.com.mk

Бесплатна испорака во цела

Македонија !

Вашата порачка ќе биде доставена до адресата која ќе ја наведете како адреса за испорака. Времето на испорака е во период од 24 часа и најчесто не е подолго од 48 часа, освен во случај на викенд денови или државни неработни денови.
Е-ПРОДАВНИЦА
shop.promotel.com.mk