Promo DOO Skopje
Promo DOO Skopje

Историја

Во изминатите години беше извршено сеопфатно испитување на пазарот за комуникации и станавме партнери и авторизирани дилери на неколку

други     светски познати компании (Vierling – GSM порти; Plantronics – светски лидер за слушалки и дополнителна опрема; Cullmann – високо

квалитетни додатоци за во автомобили; Tonna electronique – Видео комуникациски решенија (кабловски, сателитски, оптички).

Во Јуни 2004, Промо ДОО, Скопје воспостави нова деловна релација со Nokia Siemens Network – Москва. Се дефинираа условите и правилата на

соработка, по што следеше потпишувањето на договорот за соработка Бр. 001/2004, кој се потпиша на 30.09.2004 година.

Главни должности на инженерите се инсталација и надградување на софтверот на Nokia Siemens Mobile Switches. За време на првата работна

година     македонскиот оддел успешно заврши повеќе проекти во: Луксембург, Норвешка, Катар, Тунис, Иран, Јордан, Јужна Африка, Саудиска

Арабија, Берлин и неколку други Руски републики.

Од своето основање, Промо прерасна во флексибилна компанија која ги претставува странските компании на локалниот пазар. Промо обезбедува

локална поддршка за продуктите и услугите на компаниите што ги представува и се грижи за корисниците во Македонија, по основа на техничка

поддршка, сервис, одржување и инсталации. Промо обрнува посебно внимание кон поголемите соработници (како Македонски Телекомуникации,

Телеком Македонија, one.Vip итн.), соодветно за стратешки партнери.

Македонски Телекомуникации

Промо соработува со Македонски Телекомуникации на проекти за крајните корисници и до сега има добиено многу тендери од оваа фирма. Нашата одлична соработка, како финансиска, така и професионална, резултираше во рамковен договор за набавка на Siemens опрема за деловните корисници на Македонски Телекомуникации. Ние одржуваме блиски и чести контакти со сите оделенија на Македонски Телекомуникации со цел – доставување на најнови информации и презентации за нашите продукти од технички и продажни аспекти.
Промо Доо Адреса: Борис Трајковски 72, Скопје, Република Македонија Телефон: +389 (0)2 3111110 Факс: +389 (0)2 3111110 email: promo@promotel.com.mk

        

Промо Доо Промо е приватна компанија основана 1994 година од страна на Жарко Серафимоски и Драгомир Блажевски. Главниот бизнис беше Siemens ICN и ICM (Информациски и комуникациски мрежи и мобилни телефони).

       Сервис

Поради порастот на бројот на Siemens производи на македонскиот пазар, во 2000 година беше основан сервис кој денес е дел од Промо сервисниот оддел. Во моментов е авторизиран Siemens сервис од високо 2.5 ниво, што е најголемо сервисно ниво вон погоните на Siemens.
Во повеќе од 200 компании во Македонија се користи Siemens PBX (HiCom и HiPath).
Со Vierling GSM gateways опфативме 50% од пазарот, испорачани на крајните корисници директно или преку Македонски Телекомуникации, Телеком Македонија и one.Vip.
            50%
 200

Оне.Вип

Промо го потпиша договорот за централно пост-продажно решение за сите уреди на корисниците на Vip. Решението вклучува превземање на сите уреди за поправка од салоните на Vip, нивно дистрибуирање до овластените сервисни центри, следење на статусот на поправката и враќање на поправените уреди назад до салоните на Vip. Корисниците имаат и можност за online проверка на статусот на поправката и следење на нивниот уред низ системот. Со ова решение задоволството на корисниците е подигнато на највисоко ниво.
Првиот Инфо центар на Македонски Телекомуникации - Инфо линијата 988 Комплетни комуникациски решенија за големи клиенти (Siemens Hicom и HiPath PBXs) Народна банка на Македонија Комерцијална Банка Стопанска Банка    Рафинерија Окта (Хеленик Петролеум) Про-Кредит Банка Уни Банка Хотел Александар Палас Повеќе странски амбасади и компании (Германска Амбасада, Швајцарска амбасада и др...)

Историја

Во изминатите години беше извршено

сеопфатно испитување на пазарот за

комуникации и станавме партнери и

авторизирани дилери на неколку други    

светски познати компании (Vierling – GSM

порти; Plantronics – светски лидер за

слушалки и дополнителна опрема; Cullmann

– високо квалитетни додатоци за во

автомобили; Tonna electronique – Видео

комуникациски решенија (кабловски,

сателитски, оптички).

Во Јуни 2004, Промо ДОО, Скопје воспостави

нова деловна релација со Nokia Siemens

Network – Москва. Се дефинираа условите и

правилата на соработка, по што следеше

потпишувањето на договорот за соработка

Бр. 001/2004, кој се потпиша на 30.09.2004

година.

Главни должности на инженерите се

инсталација и надградување на софтверот на

Nokia Siemens Mobile Switches. За време на

првата работна година     македонскиот

оддел успешно заврши повеќе проекти во:

Луксембург, Норвешка, Катар, Тунис, Иран,

Јордан, Јужна Африка, Саудиска Арабија,

Берлин и неколку други Руски републики.

Од своето основање, Промо прерасна во

флексибилна компанија која ги претставува

странските компании на локалниот пазар.

Промо обезбедува локална поддршка за

продуктите и услугите на компаниите што ги

представува и се грижи за корисниците во

Македонија, по основа на техничка

поддршка, сервис, одржување и инсталации.

Промо обрнува посебно внимание кон

поголемите соработници (како Македонски

Телекомуникации, Телеком Македонија,

one.Vip итн.), соодветно за стратешки

партнери.

Промо Доо Адреса: Борис Трајковски 72, Скопје, Република Македонија Телефон: +389 (0)2 3111110 Факс: +389 (0)2 3111110 email: promo@promotel.com.mk

        

Промо Доо Промо е приватна компанија основана 1994 година од страна на Жарко Серафимоски и Драгомир Блажевски. Главниот бизнис беше Siemens ICN и ICM (Информациски и комуникациски мрежи и мобилни телефони).

       Сервис

Поради порастот на бројот на Siemens производи на македонскиот пазар, во 2000 година беше основан сервис кој денес е дел од Промо сервисниот оддел. Во моментов е авторизиран Siemens сервис од високо 2.5 ниво, што е најголемо сервисно ниво вон погоните на Siemens.
Во повеќе од 200 компании во Македонија се користи Siemens PBX (HiCom и HiPath).   200
Со Vierling GSM gateways опфативме 50% од пазарот, испорачани на крајните корисници директно или преку Македонски Телекомуникации, Телеком Македонија и one.Vip.
            50%
Првиот Инфо центар на Македонски Телекомуникации - Инфо линијата 988 Комплетни комуникациски решенија за големи клиенти (Siemens Hicom и HiPath PBXs) Народна банка на Македонија Комерцијална Банка Стопанска Банка    Рафинерија Окта (Хеленик Петролеум) Про-Кредит Банка Уни Банка Хотел Александар Палас Повеќе странски амбасади и компании (Германска Амбасада, Швајцарска амбасада и др...)

Македонски Телекомуникации

Промо соработува со Македонски Телекомуникации на проекти за крајните корисници и до сега има добиено многу тендери од оваа фирма. Нашата одлична соработка, како финансиска, така и професионална, резултираше во рамковен договор за набавка на Siemens опрема за деловните корисници на Македонски Телекомуникации. Ние одржуваме блиски и чести контакти со сите оделенија на Македонски Телекомуникации со цел – доставување на најнови информации и презентации за нашите продукти од технички и продажни аспекти.

Оне.Вип

Промо го потпиша договорот за централно пост-птодажно решение за сите уреди на корисниците на Vip. Решението вклучува превземање на сите уреди за поправка од салоните на Vip, нивно дистрибуирање до овластените сервисни центри, следење на статусот на поправката и враќање на поправените уреди назад до салоните на Vip. Корисниците имаат и можност за online проверка на статусот на поправката и следење на нивниот уред низ системот. Со ова решение задоволството на корисниците е подигнато на највисоко ниво.